wyszukiwanie zaawansowane
Koszyk Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Regulamin
Kategorie
Kontakt
 • Megar Sp. z o.o.
  ul. Pionierów 1
  05-540 Zalesie Górne
  NIP: 1231056627
 • E-mail:handel@megar.pl
 • Telefon+48 22 843 8671
 • Godziny działania sklepuod poniedziałku do piątku w godzinach: 09:00 - 16:00

Regulamin

Regulamin sklepu i Polityka Prywatności

Regulamin sklepu obowiązujący od 25 maja 2018 r. jest zgodny z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw „RODO”).


WARUNKI OGÓLNE

   1. Sklep Internetowy sklep.megar.pl prowadzi firma:
MEGAR Sp. z o.o.
ul. Pionierów 1
05-540 Zalesie Górne
NIP: 1231056627 REGON: 140152490 KRS: 0000235691
Sklep Internetowy znajdujący się na stronie internetowej pod adresem sklep.megar.pl umożliwia dokonanie zakupów za pośrednictwem Internetu.
   2. Ceny towarów znajdujących się w Sklepie Internetowym są podane w złotych polskich.
   3. Dokumentem sprzedaży towaru jest faktura VAT lub paragon.
   4. Towar pozostaje własnością sprzedającego do momentu zapłaty całej należności.
   5. Ceny podane w sklepie nie obejmują dodatkowego i opcjonalnego wyposażenia (chyba że jest to uwzględnione w opisie towaru) oraz wniesienia, montażu i szkolenia w zakresie obsługi urządzeń.


OKREŚLENIE TERMINÓW

 • Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
 • Formularz zamówienia - formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia.
 • Klient - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Konsument - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Kodeks cywilny - ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 • Konto - oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.
 • Newsletter - elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o nowościach i produktach w Sklepie Internetowym.
 • Produkt / Towar - dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Usługobiorcą a Sprzedawcą.
 • Prawo konsumenckie - ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.
 • Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
 • Sklep Internetowy - Sklep Internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym sklep.megar.pl
 • Sprzedawca / Usługodawca - MEGAR Sp. z o.o. ul., Pionierów 1, 05-540 Zalesie Górne, NIP: 1231056627 REGON: 140152490 KRS: 0000235691
 • Umowa Sprzedaży - Umowa Sprzedaży Produktu lub usługi zawarta między Usługobiorcą, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 • Usługobiorca - Konsument lub Klient.
 • Zamówienie - oświadczenie woli Usługobiorcy stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Usługi ze Sprzedawcą.

PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

   1. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie prawdziwych danych osobowych (imię i nazwisko) i kontaktowych (adres, nr telefonu, e-mail), a dla przedsiębiorców: nazwę i adres podmiotu, imię i nazwisko, NIP, nr telefonu, e-mail, umożliwiających weryfikację i potwierdzenie przyjęcia Zamówienia przez Zamawiającego formularza zamówienia udostępnionego na stronach Sklepu Internetowego.

   2. Każde zamówienie jest potwierdzane drogą elektroniczną. Ponadto my kontaktujemy się telefonicznie w przypadku zamówień wymagających wyjaśnień, zamówień nietypowych oraz tych, których płatność nastąpi przy odbiorze.
   3. Czas realizacji zamówienia zależy od dostępności Towaru i wynosi około 3-14 dni roboczych. W przypadku braków magazynowych i towarów wykonywanych ściśle na zamówienie klienta (np. meble ze stali nierdzewnej) czas realizacji może ulec wydłużeniu nawet do 21-30 dni od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji.
   4. Zastrzegamy sobie możliwość telefonicznego uzgodnienia terminu dostawy, w przypadku wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiają całkowitą lub częściową realizację zamówienia.
   5.W przypadku, gdy dany Towar jest niedostępny Sprzedawca może zaproponować Towar zbliżony pod względem właściwości, parametrów lub przeznaczenia do towaru zamówionego. Zmiana przedmiotu zamówienia wymaga akceptacji Zamawiającego.
   6. Zakupione towary dostarczane są pod adres wskazany w formularzu zamówienia.
   7. Istnieje możliwość osobistego odbioru towaru z magazynów Sprzedawcy.
   8. Wniesienie i montaż zamówionego towaru (za wyjątkiem indywidualnych ustaleń) jest obowiązkiem Zamawiającego.
   9. W przypadku wyboru formy płatności "przedpłata przed wysyłką towaru" na wpłatę określonej na fakturze pro-forma kwoty Sprzedawca oczekuje 7 dni roboczych. Po tym terminie zastrzegamy sobie prawo do anulowania zamówienia. Ustalenie indywidualnego terminu płatności wymaga kontaktu ze Sprzedawcą.
  10.Towary wykonywane ściśle na zamówienie Klienta (np. meble ze stali nierdzewnej) wymagają obowiązkowej przedpłaty w wysokości co najmniej 30% wartości przed przystąpieniem do realizacji zamówienia. Dotyczy to zamówień składanych przez osoby i firmy prywatne.

11. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone w Sklepie Internetowym poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy.
12. Zdjęcia i opisy Towarów zamieszczone w Sklepie Internetowym są materiałami poglądowymi, które mają na celu jedynie umożliwienie Użytkownikowi wyrobienia sobie wyobrażenia o właściwościach, wyglądzie i parametrach użytkowych Towaru. W szczególności wygląd Towaru na zdjęciach prezentowanych w Sklepie Internetowym może różnić się w niewielkim stopniu od zewnętrznego wyglądu Towaru wydawanego Kupującemu, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień monitora Kupującego, warunków oświetlenia, i czynników związanych z używaniem Internetu do zakupów. Powyższe zastrzeżenia nie odnoszą się do udostępnionych w Sklepie Internetowym specyfikacji technicznych oraz oznaczeń marki i modelu danego Towaru. W celu uniknięcia wątpliwości niniejsze postanowienie nie rodzi skutku w postaci ograniczenia odpowiedzialności Usługodawcy lub Sprzedającego wobec Użytkownika lub Kupującego będących Konsumentami.


ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY
 • w celu zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Usługobiorcę Zamówienia.
 • złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Usługobiorcę łącznie dwóch kolejnych kroków – 1. po wypełnieniu Formularza Zamówienia i 2. kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Zamawiam i płacę”.
 • zawarcie Umowy Sprzedaży między Usługobiorcą, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Usługobiorcę Zamówienia w Sklepie Internetowym.
 • po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Usługobiorcy stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Usługobiorcy, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Usługobiorcę powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Usługobiorcą, a Sprzedawcą.
 • utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Usługobiorcy treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz przesłanie Usługobiorcy wiadomości e-mail.
 • Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana fakturą VAT, które będą dołączane do przesyłek.


WARUNKI PŁATNOŚCI:

   1. Standardowe formy płatności:
          • w przypadku instytucji państwowych: przelew 14 dni od daty wystawienia faktury,
          • w przypadku firm prywatnych do wyboru:
                - przedpłata 100% przed wysyłką towaru
                - częściowa przedpłata i uregulowanie pozostałej należności przy odbiorze przesyłki - dotyczy towarów wykonywanych na zamówienie klienta
                - dla zamówień do kwoty 5 tys. PLN brutto dostawa płatna przy odbiorze (koszt pobrania gotówki przez kuriera firmy spedycyjnej pokrywa nabywca).


GWARANCJE I REKLAMACJE

   1. Wszystkie zakupione towary są fabrycznie nowe, posiadają gwarancję producenta, która wraz z instrukcją obsługi dostarczana jest z towarem.
   2. W przypadku braku pieczątki sprzedawcy na karcie gwarancyjnej niezbędne dokumenty należy przesłać pocztą na adres Sprzedawcy, gdzie zostaną opieczętowane i odesłane.
   3. Karta gwarancyjna oraz instrukcja obsługi towaru mogą być umieszczone na zewnętrznej stronie opakowania dostarczanego towaru. Prosimy zwrócić na ten fakt szczególną uwagę przy rozpakowywaniu przesyłki.
   4. W przypadku reklamacji należy pisemnie skontaktować się z nami. Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest karta gwarancyjna lub w przypadku jej braku - faktura VAT.
   5. Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego zainstalowania oraz użytkowania zakupionego towaru.
   6. Zamawiający ma obowiązek sprawdzić w obecności pracownika firmy spedycyjnej jakość i kompletność dostawy. Sprawdzenie przesyłki może nastąpić dopiero po podpisaniu listu przewozowego lub po uiszczeniu kurierowi pełnej kwoty za dostarczoną przesyłkę (przesyłka za pobraniem). W przypadku stwierdzenia uszkodzeń należy niezwłocznie sporządzić protokół szkody na druku firmowym spedytora spedytora i niezwłocznie zgłosić ten fakt u Sprzedawcy. Zgodnie z artykułem 545 §2 Kodeksu Cywilnego zaniechanie tej czynności może spowodować utratę prawa do reklamacji związanej ze szkodami transportowymi.
   7. Wszelkie informacje o produktach pochodzą z materiałów publikowanych przez producentów. Zdjęcie produktu lub jego opis techniczny zamieszczone na stronie internetowej mogą nieznacznie się różnić od stanu faktycznego, co związane jest z ciągłym technologicznym ulepszaniem stanu faktycznego proponowanych urządzeń.
   8. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego Nabywcy (kolor, proporcje, itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.
   9. Zespół Sklepu Internetowego dokłada najwyższych starań, aby opisy i dane techniczne produktów były zgodne z rzeczywistością. Mimo to zastrzegamy sobie jednak prawo do pomyłek w opisach towarów.


ZWROT TOWARU:

   1. Zamawiający ma prawo zwrotu pełnowartościowego towaru z wyjątkiem towarów, które są wykonywane ściśle na jego zamówienie (np. meble ze stali nierdzewnej) do 7 dni od daty jego otrzymania. Zwracany towar, wyłącznie w oryginalnym opakowaniu producenta, nie może nosić śladów eksploatacji! Zwrot towaru odbywa się na koszt Zamawiającego pod adres wskazany przez Sprzedawce. Zamawiający może dodatkowo ponieść koszt wysłania, przepakowania oraz ponownego przeglądu przedgwarancyjnego Towaru.
   2. W przypadku nieuzasadnionej odmowy przyjęcia zamówionego towaru stosuje się ustalenia zapisane w punkcie 1. części niniejszego regulaminu stanowiącej o zwrocie Towaru.
   3. Zwrot pieniędzy za odesłany Towar następuje po uprzednim sprawdzeniu jego stanu technicznego.
   4. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek zwrotnych odsyłanych za pobraniem.


POLITYKA PRYWATNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA  DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Usługobiorców jest Sprzedawca.
Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw „RODO”) Usługobiorca podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedawcy wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedawcę w celu realizacji złożonego zamówienia. Usługobiorca ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: https://www.sklep.megar.pl/polityka-prywatnosci-pm-9.html


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

   1. Wszelkie ewentualne spory wynikające z transakcji kupna - sprzedaży będzie rozstrzygał Sąd działający w miejscu działalności sprzedającego - to jest w Warszawie.
   2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.
   3. Zastrzega się prawo zmiany niniejszego regulaminu. W takim wypadku na stronie sklepu zostaną opublikowane stosowne uaktualnienia.


Przejdź do strony głównej
Newsletter

 

Sklep internetowy shopGold
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu